De kracht van betrokkenheid

Vijf handen op elkaar gestapeld om de kracht van betrokkenheid te demonstreren voor de gelijknamige online training van New Heroes Academy

Samen werken is niet altijd samenwerken

Stel je voor dat je met je hele team de taak hebt gekregen om een project uit te voeren. Als iemand zich niet betrokken voelt bij dat project ontstaat er een gebrek aan verbinding en vertrouwen tussen de teamleden. Zij voelen zich op hun beurt minder gemotiveerd om te communiceren en te samenwerken met die niet-betrokken medewerker, want die voelt zich toch niet verantwoordelijk voor het eindresultaat, zoals zij dat wél doen. Ze nemen extra taken op zich, raken gefrustreerd en dit leidt uiteindelijk tot spanningen en conflicten binnen je team.

Een gebrek aan betrokkenheid van een werknemer kan leiden tot een slechtere samenwerking, een gebrek aan communicatie, verminderde kwaliteit en uiteindelijk een project dat veel succesvoller had kunnen wezen.

De kracht van betrokkenheid

Betrokkenheid op de werkvloer is een veelbesproken onderwerp en terecht! Betrokken medewerkers hebben het gevoel dat hun werk zinvol is, dat ze gewaardeerd worden en dat ze bijdragen aan de doelen van de organisatie. Ze zijn vastberaden, loyaal en hebben een proactieve instelling. Betrokken medewerkers zijn gemotiveerd, geïnteresseerd en doen actief mee. Deze kwaliteiten hebben een positieve invloed op het resultaat van de organisatie.

Wat is betrokkenheid eigenlijk?

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de betrokkenheid van je medewerkers. Maar betrokkenheid betekent niet voor iedereen hetzelfde. Net zoals je in een moestuin elke plant op basis van z’n specifieke behoefte bewatert of van licht voorziet, zal je ook moeten inspelen op de verschillende behoeften en motivaties van elk teamlid.

Het betrokkenheidsmodel

Het betrokkenheidsmodel helpt om te begrijpen wat dan die behoeften zijn van verschillende medewerkers en hoe je hierop kan inspelen als leidinggevende. Het voorkomt dat sommige medewerkers afhaken doordat je iedereen op dezelfde manier benadert.

Zes typen medewerkers

Het betrokkenheidsmodel onderscheidt zes typen medewerkers: sterspelers, loyale medewerkers, nieuwkomers, hamsters, crash & burners en niet-betrokken medewerkers. En elke type heft behoefte aan een andere vorm van begeleiding of communicatie.

Zo zijn sterspelers gemotiveerde en competente medewerkers die uitdaging en erkenning nodig hebben om gemotiveerd te blijven. Hamsters hebben daarentegen meer baat bij duidelijke communicatie en hoe hun werk bijdraagt aan het eindresultaat.

Betrokkenheid verhogen

Het is niet altijd even gemakkelijk om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen. Soms kan het zijn dat medewerkers niet goed in hun vel zitten, bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met stress, privéproblemen of gezondheidsklachten. Het is dan belangrijk om als leidinggevende begripvol te zijn en te kijken naar oplossingen om de medewerker te ondersteunen. Bijvoorbeeld flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden, of het inschakelen van een coach.

Evalueer geregeld hoe het gaat met de betrokkenheid en motivatie van je medewerkers. Zo kan je tijdig bijsturen en eventuele problemen oplossen voordat ze uit de hand lopen.

Nieuwe online training

Pim Vandijck, initiatiefnemer van New Heroes Academy België, ontwikkelde de training De kracht van Betrokkenheid. Hierin leer wat je teamleden nodig hebben, hoe je daarop inspeelt en daarmee het rendement van je gehele team verhoogt.

Heb je een vraag?