Disclaimer

De New Heroes website, nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van New Heroes. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van New Heroes. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

We doen ons best om de website van New Heroes zo goed mogelijk te maken. We proberen de teksten zo begrijpelijk mogelijk te schrijven. Vaak hebben we juridische of psychologisch onderlegde teksten makkelijker gemaakt.

Wat betreft de inhoud van de leerreizen, benadrukken wij dat deze zijn ontwikkeld en samengesteld door professionals uit het vakgebied. De website en de leerreizen worden met regelmaat geactualiseerd. Hoewel New Heroes alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en de leerreizen en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, is het desondanks mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. New Heroes kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. 

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. New Heroes behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Indien er (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van New Heroes, dan zijn deze slechts ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van New Heroes. Hoewel New Heroes selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Heb je een vraag?