Microlearnings Banner 1.2
1
 • Auteur Paul Bartels en Rynko van Diepen

Online: Sustainable Development Goals - SDG's

Zo kan het niet langer!

De wereld is heel snel aan het veranderen. Er is veel dat ons bedreigt, zoals uitputting van de aarde, de zeespiegelstijging of de ongelijkheid in de maatschappij. Zoals het nu gaat willen we niet verder, maar er is nog veel te doen.

In 2015 stelde de Verenigde naties daarom 17 Sustainable Developments Goals op. SDG's, oftewel: duurzaamheidsdoelen, die men in 2030 hoopt te behalen.

Niet alleen de 193 landen die de overeenkomst ondertekenden, maar ook veel mensen en organisaties zijn al bezig om hun maatschappelijke verantwoording te nemen. Dat gaat vaak prima, maar geregeld ook erg ongestructureerd, waardoor niet alle kansen optimaal benut worden.

Wat kunnen wij doen?

We zullen de wereld om ons heen en hoe we met de natuur en met elkaar omgaan, opnieuw moeten inrichten. Denk aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot, werken met duurzame grondstoffen, maar ook aan een eerlijk inkomen en gelijke kansen voor iedereen.

We hebben ecologisch of sociaal verantwoorde nieuwe producten en diensten nodig. Dat brengt uitdagingen met zich mee, maar ook een heleboel kansen. Organisaties en mensen die hierin vooroplopen zullen het grootste voordeel genieten.

Commerciële mindshift

De vraag die je je daarom moet stellen is: “Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf en mijn organisatie klaar zijn voor de nieuwe economie? Hoe zet je met behulp van de SDG's succesvol stappen in jouw verandering. Wat is de mindshift die je nodig hebt om mee te kunnen doen?"

Alarmerend rapport

Vooraanstaande klimaatexperts van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) deden in opdracht van de Verenigde Naties onderzoek naar ons klimaat. De uitkomst was alarmerend. In het rapport van het IPCC staat onder andere het volgende:

Hierom zijn er SDG's

Als we de wereld een betere plek willen maken, moet er duidelijkheid zijn over wat we willen bereiken, over welke normen en waarden we hanteren, over wat we moeten of kunnen doen om de wereld te redden. De 17 SDG's, opgesteld door de Verenigde Naties, zien hierop toe.

Ze zijn een oproep tot actie voor alle landen – arm en rijk – om welvaart te bevorderen en tegelijkertijd de planeet te beschermen tegen klimaatverandering. Bijna alle landen ondertekenden de doelen. Dit is waar wij met z'n allen, de hele wereld dus, voor staan.

Een bruidstaart

De SDG’s bestaan uit 17 doelen, die weer in 169 subdoelen uiteenvallen. Het is niet zo dat je slechts enkele doelen uit de lijst kan kiezen om je op te focussen, want ze zijn allemaal aan elkaar verbonden.

Je kan de 17 doelen zien als een soort bruidstaart met drie lagen, waarvan de biosfeer de onderste laag is. Daarboven de maatschappij en de economie als bovenste laag. Als de biosfeer niet beschermd wordt, kunnen de doelen uit de lagen daarboven ook niet behaald worden.

De onderste laag, de biosfeer, heeft vier doelen

 1. Schoon water en sanitair
 2. Klimaatactie
 3. Leven op het land
 4. Leven in het water

De middelste laag, de maatschappij, heeft acht doelen

 1. Geen armoede
 2. Geen honger
 3. Goede gezondheid en welzijn
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid
 6. Betaalbare en duurzame energie
 7. Duurzame steden en gemeenschappen
 8. Vrede, justitie en sterke publieke diensten

De bovenste laag, de economie, heeft vier doelen

 1. Eerlijk werk en economische groei
 2. Industrie, innovatie en infrastructuur
 3. Ongelijkheid verminderen
 4. Verantwoorde consumptie en productie

Boven op de taart staat het 17e doel: Partnerschap om doelstellingen te bereiken. 

Sluiten

Stel: je wil een visrestaurant met duurzaam bereide, niet-gekweekte vis voor weinig geld (verantwoorde productie en consumptie), zodat een brede doelgroep betaalbaar kan eten (geen honger). Hoe doe je dat als er geen vis meer te vangen is (leven in het water), omdat het zeewater te warm is geworden?

De 5 P's

Duurzaam ondernemen is een steeds populairder wordende manier van werken. Duurzame ondernemers willen wel winst maken, maar ook rekening houden met de invloed van hun bedrijf op de maatschappij en het milieu. Ze nemen dat als doel op in hun toekomstvisie en –beleid.

Je kan natuurlijk niet zomaar overstappen op ‘duurzaam ondernemen’. Dat is een proces waar je elke dag aan werkt en waarin je veel zaken af moet wegen.

De VN verdeelde de 17 doelen daarom onder in deze 5 P's:

 • People
 • Planet
 • Prosperity
 • Peace
 • Partnership.

Als je je richt op 5 P's, heb je een goede basis om op voort te borduren. Ze zijn op zichzelf geen specifieke richtlijn wat je nu of morgen kan doen, maar je kan het inzetten als een communicatiemiddel. Zo kan je zien waar je mee bezig bent en dit aan anderen duidelijk maken.

De 5 P's zorgen voor een gemeenschappelijke taal om wereldwijd duidelijk te maken welke bijdrage een organisatie levert.

Nederland doet mee

Nederland heeft zich ook gecommitteerd. Hiervoor wordt in de nabije toekomst alleen al in Nederland 35 miljard euro extra vrijgemaakt. Wereldwijd gaat het om vele honderden miljarden. Veel geld en dus veel kansen.

Sectoren als vervoer, energie of voeding zullen drastisch veranderen. Eigenlijk is er geen sector te bedenken die niet mee moet veranderen.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Volvo die hard werkt aan een elektrische vrachtwagen. In 2030 zal er geen nieuwe vrachtwagen meer verkocht worden die op fossiele brandstof rijdt.
 • Ahrend werkt aan circulair kantoormeubilair.
 • Tony Chocolonely zet zich in voor de inkomsten van de plantagewerkers (slave-free)

Veel bedrijven passen hun dienstverlening of productie aan omdat ze het intrinsiek belangrijk vinden, maar het zorgt er ook voor dat ze klaar zijn voor de toekomst. Ze begrijpen dat de economie verandert. Door hierop in te spelen worden ze sterker als organisatie.

Intrinsieke motivatie is motivatie die uit jezelf komt en niet vanuit de omgeving wordt opgedrongen.

Sluiten

Niet alleen grote en kleine bedrijven zijn zich aan het aanpassen en veranderen. Er ontstaan ook initiatieven van individuen. Mensen over de hele wereld voelen de noodzaak tot verandering.

Plicht van overheid en organisaties

De overheid vraagt van grote organisaties een bijdrage, maar moet natuurlijk zelf ook bijdragen. Zo mag de overheid alleen met goedgekeurde bedrijven of producten in zee te gaan.

De grote organisaties eisen op hun beurt weer dat hun toeleveranciers zich committeren aan specifieke SDG-doelen. Accountants controleren de jaarverslagen hierop. Op deze manier verspreidt het gebruik van SDG'S zich door de gehele economie.

Waarom investeren in SDG's?

Bedrijven laten zien dat ze vooruitstrevend zijn en maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen zijn door te investeren in SDG's en daar ook over te communiceren. Dit levert hen natuurlijk ook economisch voordeel op, want uit onderzoek blijkt dat duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen beloond wordt door de consument.

Partnerships

Het toepassen van alle 17 SDG's is een hele klus. Dat kan je niet alleen. Je zal meer moeten samenwerken met anderen: partners, collega's, andere bedrijven of stakeholders. Maar ook met concurrenten, want het idee houdt op te bestaan dat bedrijven zich moeten profileren ten koste van andere bedrijven.

Voor deze nieuwe vormen van samenwerking is een belangrijke mindshift nodig. Een gedragsverandering, zowel binnen als buiten de eigen organisatie.

En nu stappen zetten!

Weet je wat de bijdrage van jouw bedrijf of organisatie is aan de maatschappij? En zo ja, staan jouw mensen achter jullie bijdrage? Als die helder is, zijn jullie klaar voor de grote verandering die nu plaatsvindt.

Zet de bijdrage om in acties, zodat het ook echt zal gaan gebeuren. Niet alleen acties door eigen personeel, maar ook leveranciers, overheden en klanten. Zet samen de stappen die nodig zijn. Gebruik de SDG's hierbij als het kompas dat jullie organisatie door (ingrijpende) vernieuwingen leidt.

Gebruik het 5D-model

De stappen van het 5D-model kunnen hierbij helpen. Als je dit 5D-model op de juiste manier toepast, zal er veel positieve en creatieve energie ontstaan.

 • Discovery (ontdekken)
 • Deep dive (beleven)
 • Design/prototype (maken/ontwerpen)
 • Deliver/co-creatie (breed implementeren in het systeem)
 • Develop (reflecteren/doorontwikkelen)

Het is een onderzoeksmethode waarbij je je focust op het doorontwikkelen en krachtiger maken van wat er wél goed gaat, in plaats van alleen maar te elimineren wat er níet goed gaat.

Waarderend onderzoek, oftewel Appreciative Inquiry is een methodiek die door David Cooperrider en Suresh Srivastva is ontwikkeld in het midden van de jaren ‘80. Het wordt vooral toegepast bij uitdagingen waarbij gedragsverandering nodig is. Door de 'waarderende’ benadering voor wat er al is en wat goed werkt, is het makkelijker om op een fijne manier productief te worden.

 1. Verwoorden: wat wil je bereiken?
 2. Verwonderen: wat gaat er goed?
 3. Verbeelden: wat zou de ideale situatie zijn?
 4. Vormgeven: wat moet er gebeuren om die droom te verwezenlijken?
 5. Verwezenlijken: wat werkt, wat kan je ervan leren en wat kan je nog meer aanpassen om verder te komen?
Sluiten

Het 5D-model wordt ontwikkeld door het Lectoraat Sustainable Strategy & Innovation van Hogeschool Avans ter ondersteuning bij het duurzaam implementeren van de SDG's in de eigen organisatie"

Aan de slag

Ga samen met je collega's en/of andere betrokkenen aan de slag en gebruik verschillende perspectieven om de essentie van jullie organisatie te onderzoeken. Bedenk samen concrete acties om je organisatie aan te laten sluiten bij de veranderende omgeving.

Gebruik onderstaande oefening en ga ervoor! Bij de eerste D (Discovery) staat het ontdekken centraal.

Voer de volgende acties uit:

 1. Google eens op SDG’s. Ontdek hoeveel er al in beweging is.

 2. Welke SDG spreekt je persoonlijk aan? Waarom is dit? Welke bijdrage lever je al aan deze SDG? Wat zou je willen doen om deze bijdrage te verhogen? Wat niet?

 3. Welke SDG’s vind je passen bij de bijdrage aan de maatschappij (zie tekst) van je organisatie? En welke SDG’s vind je passen bij de cultuur van de organisatie? Waarom is dit?

 4. Neem eens twee collega’s in gedachten. Hoe zullen zij vraag 2 beantwoorden, volgens jou? Ga vervolgens het gesprek aan met deze collega’s en kijk wat de verschillen en de overeenkomsten zijn.

Wil je meer informatie? 

Ben je nieuwsgierig geworden of wil je meer informatie? Neem contact op met New Heroes Academy via onze website.

Je kan ons natuurlijk ook even bellen (0418 - 682 888) of mailen: info@newheroes.com

 

Bronvermelding:

 • https://milieudefensie.nl/actueel/ipcc-rapport-schokt-de-wereld-nederland-niet-machteloos
 • www.sustainableboost.nl