Als erkend opleider verstrekt New Heroes certificaten zodra een gebruiker een (online) training heeft afgerond. In trainingen van New Heroes zijn toetsen verwerkt die de kennis van de gebruiker testen aan de hand van multiple choice-vragen. Onder andere daarmee kan worden beoordeeld of een gebruiker recht heeft op een certificaat. Onderstaand toetsbeleid stelt de kaders op voor deze 'kennistoetsen'.  

Toetsbeleid New Heroes

 

Art. 1 - Toepasselijkheid en uitsluiting

Dit toetsbeleid is alleen van toepassing op de online trainingen van New Heroes. Maatwerktrainingen zijn uitgesloten van dit beleid. 

Art. 2 - Drie pogingen

 1. De deelnemer heeft per leerreis in totaal drie pogingen om een toets te maken op basis van de gevolgde leerreis.
 2. De deelnemer hoeft zich voor de drie pogingen niet aan te melden. Deze zijn automatisch in het systeem opgenomen.

Art. 3 - Onvoldoende na drie pogingen

 1. Als de deelnemer na drie pogingen de toets niet met een voldoende heeft afgerond, kan hij/zij tegen betaling de gelijknamige klassikale training volgen.
 2. Bij het goed afronden van de gelijknamige klassikale training ontvangt de deelnemer alsnog het certificaat voor de online leerreis.
 3. Als er géén gelijknamige klassikale training beschikbaar is, kan de deelnemer een extra toetsmogelijkheid aanvragen. Zie Art. 4 - Aanmelden extra herkansing.

Art. 4 - Aanmelden extra herkansing

 1. De examencommissie is bevoegd om de deelnemer een extra toetsmogelijkheid aan te bieden.
 2. De deelnemer mag een toets alleen extra herkansen als voor de betreffende toets nog geen voldoende is behaald.
 3. De deelnemer kan bij de examencommissie van New Heroes een verzoek indienen voor een extra toetsmogelijkheid via content@newheroes.com.
 4. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet de deelnemer de aanvraag voorzien van een motivatie.
 5. Binnen tien werkdagen besluit de examencommissie of het verzoek wordt toegekend. De examencommissie neemt een besluit over het verzoek van de deelnemer. Hierbij nemen zij de volgende vragen in overweging:
  • Hoe is de inzet/werkhouding van de deelnemer?
  • Hoe schat de commissie in dat de deelnemer het resultaat zal verbeteren?
  • Wat is de reden van het niet halen van de toets?
 6. De deelnemer ontvangt het besluit, voorzien van een motivatie, per e-mail. 

Art. 5 - Inzage test

Inzage in de test is niet mogelijk.

 

Voor vragen of opmerkingen kan je contact opnemen met onze klantenservice: info@newheroes.com. Of bel: 0418 - 682 888.

Versie 3 d.d. 10-11-2021

Cookies

Om de beleving op onze website beter te maken, maken we gebruik van cookies. Door op ‘Alle cookies toestaan’ te klikken, ga je akkoord met de plaatsing en gebruik van cookies via New Heroes. Je leest er meer over in ons privacy- en cookiebeleid.

Heb je een vraag?