Onze visie op leren

man laptop werken

Visie op leren

In je baan, relatie of vriendenkring: met een goede dosis soft skills op zak maak je tegenwoordig het verschil. Met soft skills bedoelen we persoonlijke vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, samenwerken, teams aansturen, assertief je grenzen stellen, leidinggeven of je leren te ontspannen. Wij bepalen niet waar je aan gaat werken, dat doen onze gebruikers zelf. New Heroes Academy is bij uitstek het platform om te werken aan je soft skills. Welke vaardigheid je ook wil beheersen of welke situatie je ook onder controle wil krijgen. Wij combineren onze soft skills-expertise met onze kennis over online leren.

Motivatie

Echte gedragsverandering breng je tot stand door motivatie vanuit jezelf (intrinsieke motivatie). Er moet iets zijn waardoor onze gebruikers écht willen leren. We vinden dat zij de enigen zijn die zichzelf kunnen veranderen. Als zij niet willen veranderen, dan gaan ze ook echt niet anders doen, denken of handelen.

Onze gebruikers gaan aan de slag met datgene wat hun werk en leven leuker, beter of efficiënter maakt. Met eigen de praktijksituatie dus, omdat we weten dat dat het beste (leer)resultaat oplevert. Wij stimuleren ze om vanaf het begin aan de slag te gaan met een vaardigheid of specifieke situatie die ze onder de knie willen krijgen. Door zelf een leerdoel te stellen. Dus zij moeten zeggen ‘ik wil … leren’. Hiermee zetten ze gelijk de eerste stap richting het bereiken van hun doel.

Uit je comfortzone

Veranderen vraagt ook lef. Het gaat erom dat ze zich durven uit te spreken, te communiceren, of hun rust te pakken en voor een groep te gaan staan. Echt veranderen doen ze door te experimenteren, zichzelf uit te dagen, praktisch aan de slag te gaan en vooral uit hun comfortzone te stappen. Lag het binnen hun comfortzone, dan hadden ze het waarschijnlijk allang gedaan. Ze hebben dus moed en lef nodig om aan de slag te gaan. We geven onze gebruikers de mogelijkheid om door middel van kleine stapjes en oefenen in een veilige omgeving, de stap naar hun eigen praktijk te maken.

Het leven begint aan het einde van je comfortzone.

-Neale Donald Walsch-

E-doing

Het ontwikkelen van soft skills gebeurt in de praktijk. Om gedrag echt te veranderen, moeten onze gebruikers aan de slag. Ze worden niet assertiever door een (online) tekst te lezen of een filmpje te bekijken. Onze trainingen zitten vol met activerende werkvormen, zoals: 

  • video response-training waarmee je oefent met een acteur/scenario en jezelf opneemt;
  • opdrachten om in het dagelijks leven te oefenen;
  • vragenlijsten die een begin- en eindsituatie meten, zodat je je vooruitgang kan zien.

Hiermee zorgen we niet alleen voor een effectieve leermethode, we spelen ook in op individuele leerbehoeftes.

Onze gebruikers worden in praktijkopdrachten aangespoord om offline nieuwe vaardigheden te oefenen. Oefenen in eigen context zorgt nu eenmaal voor de beste leertransfer. Of makkelijker gezegd: het aanleren van een nieuwe vaardigheid is het beste in je eigen omgeving te doen. Daarom worden onze gebruikers regelmatig van het scherm weggestuurd. Dat noemen we geen e-learning meer, maar e-doing. Die e-doing’s noemen we leerreizen, omdat we vinden dat de reis belangrijker is dan de bestemming. Tijdens die reis ben je aan het leren. Nieuwe ervaringen, momenten dat het tegenzit en momenten dat het goed gaat. Met elke stap die gezet wordt, ontdekken ze weer iets nieuws.

Supportertool

Leren hoeven onze gebruikers niet helemaal alleen te doen. Sterker nog, met hulp van anderen bereiken ze de gewenste uitkomst vaak nog sneller. Met New Heroes kunnen ze daarom met eigen supporters aan een leerdoel werken. Een supporter is iemand uit de eigen omgeving van onze gebruikers. Het kan iedereen zijn: een vriend, collega, leidinggevende of de oppas.

Van hun supporters kunnen ze feedback ontvangen en de supporters kunnen hen herinneren aan de doelen die ze hebben gesteld. Ze geven hen inzicht in zichzelf en zijn tegelijkertijd de stok achter hun deur. Goede voornemens om aan de slag te gaan zijn mooi, maar zonder daadwerkelijke actie hebben ze natuurlijk geen zin.

Slimme leerprincipes

Natuurlijk zijn er nog veel meer slimme leerprincipes in onze trainingen verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan kennis over het brein, invloed van video en illustraties, kracht van reflectie en invloeden vanuit de gamification. En er zijn nog zoveel meer inzichten waar we gebruik van maken. Dit doen we om het leren zo effectief, makkelijk en leuk mogelijk te maken. Dat is niet voor niks. Je bereikt meer op het moment dat je doet wat je leuk vindt en je dat met de juiste mindset doet. Het is zelfs aangetoond dat mensen die geloven dat ze kunnen veranderen, ook hun doelen beter bereiken dan mensen die dat niet geloven.

Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.

-Pippi Langkous-

Heb je een vraag?