• Home
 • Klachtenprocedure New Heroes

Klachtenprocedure New Heroes

In dit document vindt u een nadere beschrijving van de te hanteren procedure bij klachten t.a.v. de dienstverlening van New Heroes.

Artikel 1: Definities

 1. New Heroes: Aanbieder online leerplatform.
 2. Klager: Een organisatie of individu gebruikmakend van de dienstverlening van New Heroes
 3. Klacht: Klacht over de organisatie of inhoud van het aanbod van New Heroes.

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van New Heroes.
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht

 1. De directie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen veertien dagen.
 2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 3. Binnen ten hoogste vier weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager verzonden.
 4. De afhandeling van de klacht geschiedt door een samen te bepalen onafhankelijke derde partij.

Artikel 4: Uitspraak

 1. Binnen zes weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 2. Indien de klager het niet een is met de uitspraak kan hij/zij zich wenden tot de Geschillencommissie voor consumentenzaken. Of kijk op de website van het NRTO: www.nrto.nl

Artikel 5: Ingangsdatum

Deze regeling gaat in op 30 september 2020

Cookies

Om de beleving op onze website beter te maken, maken we gebruik van cookies. Door op ‘Alle cookies toestaan’ te klikken, ga je akkoord met de plaatsing en gebruik van cookies via New Heroes. Je leest er meer over in ons privacy- en cookiebeleid.

Heb je een vraag?