• Auteur Anouk Brack

Volgerschap is het nieuwe leiderschap?

Met alle aandacht die er is voor leiderschap, verbaast het me regelmatig hoe weinig je eigenlijk hoort over volgerschap: nog even en we hebben meer leiders dan volgers. We kijken op naar onze leiders, en daarom vinden we leiderschap meer sexy dan volgerschap. En bovendien hebben leiders de macht. Maar je kunt je afvragen in hoeverre dat werkelijk zo is. Want aan wie gaan die leiders leidinggeven?

Als volger heb ik een keuze: door wie wil ik me laten leiden? Welke persoon inspireert mij? Wie wekt vertrouwen? Wie motiveert mijn handelen? Welk denkbeeld is tegelijk mooi en realistisch genoeg om me in mijn keuzes te leiden? Door welke bedrijven en producten laat ik mij (ver)leiden wanneer ik mijn geld uitgeef? En zonder volgers geen leider natuurlijk.

Ik mag dan misschien leidinggeven aan mijzelf, en tot op zekere hoogte aan mijn gezin, mijn afdeling, mijn bedrijf en mijn werknemers, maar op veel meer momenten in mijn leven ben ik volger. Misschien ben ik me ervan bewust en misschien ook niet, maar wat ik zeg en denk wordt bepaald door ethische denkbeelden waar ik me bij aan heb gesloten. En als ik niet oplet wordt ik geleid door mijn emoties. Laat ik me leiden door angst of vertrouwen? Door gierigheid of ruimhartigheid?

Helaas maak ik hier lang niet altijd een bewuste keuze in. Vaak loop ik ergens achteraan zonder het zelfs maar in de gaten te hebben. Ik geef mijn macht weg zonder aandacht bij wie of wat het terechtkomt. En omdat dat voor meer mensen geldt zijn er personen, bedrijven en ideeën met meer macht dan ik welbeschouwd graag zou willen. En krijgen de mooiste ideeën, mensen en bedrijven minder steun dan ze verdienen.

Zou het een idee zijn om naast bewust leiderschap ook eens wat aandacht te geven aan bewust volgerschap? Wat voor rol ik ook heb, het is belangrijk dat ik zowel goed kan leiden als bewust kan volgen. De wereld is zo complex en snel dat niemand meer alleen het overzicht kan hebben.

In een wereld waar potentiële leiders in allerlei vormen en gedaanten vechten om mijn aandacht, is het belangrijker dan ooit om bewuste keuzes te maken. Wie of wat is de beste leider op een bepaald moment in een bepaalde situatie? Als ik mijn inspiratie en principes volg, verbetert mijn leiderschap. Een leider die niets hogers volgt, heeft alleen ego om op terug te vallen en is daardoor meer beïnvloedbaar.

Dat is waar het boek Leiderschap in Verandering over gaat.

Anouk Brack, die behalve expert in leiderschapsontwikkeling ook mijn lieve, mooie en intelligente vrouw is, heeft decennia ervaring met de meest diverse methoden voor leiderschap- en organisatieontwikkeling. Regelmatig ziet ze situaties waarin een methode wordt toegepast op een situatie waarvoor deze niet bedoeld is. Vol goede bedoelingen laat iemand zich leiden door een niet passend theoretische raamwerk en staat bij wijze van spreken te hameren met een tandenborstel.

Dit boek helpt je bewuster te kiezen waar je je aandacht aan geeft en welke methoden je volgt om je leiderschap vorm te geven.

Rik Hoevers, de man achter de schermen.

Heb je een vraag?