• Auteur Jacco van den Berg

Is jouw organisatie klaar voor Het Nieuwe Beoordelen?

Onderstaande quiz is opgesteld door Jacco van den Berg, bekend van zijn boek 'Het Nieuwe Beoordelen'. Lees de onderstaande stellingen en scoor '0' als de stelling niet van toepassing is, '1' als het soms geldt en '2' als het vaak geldt. 

  1. Medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het formuleren van eigen prestatie- en ontwikkeldoelen. 
  2. In de gesprekken ligt de focus op de sterke punten van medewerkers. 
  3. Het hele jaar zijn de prestaties van medewerkers in een continue dialoog onderwerp van gesprek. 
  4. In de gesprekken is aandacht voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers. 
  5. In de gesprekken hebben medewerkers een actieve rol, bijvoorbeeld door zelf feedback op te halen bij direct betrokkenen en een zelfevaluatie op te stellen. 
  6. De meeste medewerkers vinden gesprekken waardevol omdat die bijdragen aan hun werkplezier, prestaties en ontwikkeling. 
  7. In de organisatie worden fouten besproken om ervan te leren; fouten zijn leermomenten. 
  8. Leidinggevenden en medewerkers zien formulieren, portalen en vragenlijsten als middelen voor een goed gesprek over met plezier leren en presteren. 
  9. Leidinggevenden zijn meer dienend in de gesprekkencyclus. De medewerkers zijn meer in de lead bij het formuleren van doelstellingen, zijn verantwoordelijk voor de eigen prestaties en ontwikkeling. 
  10. Leidinggevenden en medewerkers gaan serieus met de gesprekken om en besteden er veel aandacht aan. Het is zeker geen rituele dans. 

0-6 punten: er zijn grote problemen. Hoogste tijd voor Het Nieuwe Beoordelen. 
7-11 punten: het wordt tijd om tekijken naar een alternatief. 
12+ punten: de gesprekspartners lijken tevreden met de gesprekkencyclus. Waar is het succes aan te danken? 

Uit: Het Nieuwe Beoordelen, focus op talenten door Jacco van den Berg.

Heb je een vraag?